Stedelijk Gymnasium Schiedam

Foto van vroeger Stedelijk Gymnasium Schiedam

Middelbare school

Als je in de archieven gaat zoeken naar de dag waarop het Stedelijk Gymnasium Schiedam is opgericht, kom je terecht in 1346. Toen werd in Schiedam namelijk de stadsschool opgericht, waaruit later het gymnasium is ontstaan.

In de voorbije eeuwen heeft de school zich altijd ontwikkeld en waar nodig verbeterd. Zo werd de school in 1589 officieel een Latijnse School. Nog driehonderd jaar later (in 1879) kreeg het de huidige naam: het Stedelijk Gymnasium Schiedam.