De Kansenfabriek Schiedam

Logo Kansenfabriek.

De kansenfabriek is een plek waar bewoners kunnen ontdekken waar hun talenten liggen, door begeleiding van vrijwilligers ondervinden zij het werken in verschillende beroepen. Het is een bolwerk van leren, werken, ontwikkelen en ontmoeten.

De Kansenfabriek zorgt ervoor dat bewoners die lang uit het arbeidsproces zijn weer gemotiveerd raken om de draad van hun leven weer op te pakken. De Kansenfabriek onderhoudt nauwe contacten met diverse netwerken, zoals een ondernemersnetwerk, het professionals netwerk van Nieuwland en de vrijwilligers/bewoners uit de wijk.

De Kansenfabriek gaat uit van een groeipad. Beeld in de toekomst is dat de Kansenfabriek is uitgegroeid tot meerdere ontmoetingsplekken waar vele activiteiten plaatsvinden zoals: workshops, ambachtswerkplaats, marktplein, kennisoverdracht, tuinbouwactiviteiten, sport en spel en kunst en cultuur.